ทำความรู้จัก โรคลมหลับ โรคที่ต้องรู้จัก

อาการของโรคลมหลับเป็นยังไง? มันคือ อาการที่เรายืนอยู่ดีๆ แล้วก็เผลอหลับไปเลยไม่รู้ตัว หรือจะเรียกว่า หลับแบบฉับพลันก็ได้ แต่ในบ้านเรานั้นยังพบได้น้อยและยังไม่มีการวินิจฉัยมากนัก โรคลมหลับเกิดจากสารสื่อประสาทไฮโปคริติน (Hypocretin) ในสมองลดน้อยลง ทำให้ความรู้สึกตัวของเราลดน้อยลงตามไป ก่อให้เกิดอาหารหลับแบบฉับพลันดังที่กล่าวข้างต้นได้

การหลับของโรคนี้นั้นไม่ใช่การหลับแบบทำงานอยู่เพลินๆ แล้วเกิดอาการง่วงแล้วหลับ แต่เป็นอาการที่อยู่ดีๆ แล้วหลับลงไปเลย ไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า สาเหตุนั้นมีการสันนิษฐานว่าเกิดจาก พันธุกรรม ส่วนสาเหตุอื่นๆ อาจจะเกิดจากการติดเชื้อ หรือว่าโรคหลอดเลือดในสมอง แต่ปัจจุบันก็ยังเป็นข้อสันนิษฐานอยู่ ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับโรคลมหลับนี้

อาการของโรคลมหลับมีอะไรบ้าง?

 1. อ่อนแรงฉับพลัน อยู่ๆ ก็เผลอหลับไป
 2. กริยาท่าทางหรืออารมณ์เป็นตัวกระตุ้น เช่น หัวเราะ โกรธ แล้วก็เผลอหลับไป
 3. เห็นภาพหลอน ครึ่งหลับครึ่งตื่น
 4. รู้สึกตัวแต่ไม่สามารถขยับร่างกายได้
 5. ตอนกลางคืนจะนอนหลับเหมือนคนปกติ แต่กลางวันจะมีอาการของโรคลมหลับ

ลักษณะการสังเกตอาการว่าเราเป็นโรคนี้หรือไม่? จริงๆ แล้วสังเกตได้ค่อนข้างลำบาก เพราะอาการของโรคจะเกิดอย่างเฉียบพลัน แต่พอจะสังเกตได้ดังนี้

 1. มีอาการง่วง เหงา หาว นอนตลอดทั้งวัน
 2. มีอาการหลับอย่างเฉียบพลัน
 3. มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 4. มีอาการนอนหลับแบบตากระตุก

การรักษา ทำได้โดยต้องมาตรวจวินิจฉัยกับแพทย์ก่อนเนื่องจากโรคนี้พบได้น้อย ยังไม่มียารักษา และต้องแยกสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดอาการง่วงตลอดได้ เช่น โรคซึมเศร้า การใช้ยาบางตัว เป็นต้น ส่วนการรักษาเบื้องต้น มีดังนี้

 1. เพิ่มการงีบหลับอย่างน้อยวันละ 10-15 นาที
 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 3. จัดตารางการนอนหลับของตัวเองในแต่ละวัน
 4. ออกกำลังกายและรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเสมอ
 5. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน งดการสูบบุหรี่
 6. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่อันตราย